Konšel - seminář pro zastupitele zaznamenal úspěch u všech účastníků

05. února 2007 - CEVRO News
05 Únor

Vysoká škola CEVRO Institut a Agentura RES zorganizovaly seminář, který je součástí programu vzdělávání zastupitelů.

Kdy:            čtvrtek 22. února od 9.00 hodin
Kde:            Vysoká škola CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Program:

09.00          Zahájení
09.15          Dopolední blok: Postavení zastupitele     

 • Co znamená být zvolen členem zastupitelstva obce – práva a povinnosti obecně, ústavní a právní základ  obcí, vztah obec a stát
 • Zastupitelstvo obce – práva a povinnosti člena v rámci jednání zastupitelstva a mezi nimi
 • Další orgány obce - práva a povinnosti člena ve vztahu k nim a vztahy mezi nimi
 • Diskuse
 • (přestávka 10.45 – 11.00)

12.30          Přestávka na oběd

13.30          Odpolední blok: Postavení obce

 • Obec v systému veřejné správy 
 • Obec a její samostatná a přenesená působnost
 • Nakládání s nemovitým majetkem obce
 • Obec a obecní úřad
 • Diskuse
 • (přestávka 15.00 – 15.15)

17.00          Ukončení

Účastnický poplatek:      770,- Kč (cena obsahuje oběd i občerstvení během semináře)
Počet účastníků:             30 

Lektory programu jsou pracovníci zkušení v záležitostech obcí, právníci, vysokoškolští pedagogové a další odborníci. Využijte našeho týmu, který má zázemí vysoké školy s akreditovaným bakalářským studijním programem Veřejná správa. 

 Program se koná s podporou Hanns Seidel Stiftung.