Minulost a perspektivy vývoje volebního práva v českých zemích - seminář 1.6.2007

16. května 2007 - CEVRO News
16 Kvě

Vědecký seminář pořádaný u příležitosti 100. výročí zavedení všeobecného a rovného volebního práva.

Organizátor:

  • CEVRO Institut
  • Ústav českých dějin FF UK

Datum konání: pátek 1. června 2007 od 10.00 hodin

Místo konání: sídlo vysoké školy CEVRO Institut, Jungmannova 17, Praha 1

Program:

Historický blok (10.00-12.00)

10.00-10.10 Zahájení semináře

10.10-10.30 Milan Hlavačka: Národ a volby: zastoupení Čechů  v předlitavském a československém volebním systému

10.30-10.40 Diskuse

10.40-11.00 Luboš Velek: Idea všeobecného volebního práva v českém liberálním táboře 1861-1914

11.00-11.10 Diskuse

11.10-11.30 Jan Galandauer: Všeobecné hlasovací právo – Pyrrhovo vítězství rakouské sociální demokracie (1907-1914)?

11.30-11.40 Diskuse

Politologický blok (13.30-16.00)

13.30-13.50 Miroslav Novák: Rozšiřování volebního práva a geneze moderních politických stran

13.50-14.00 Diskuse

14.10-14.30 Daniel Kunštát: Volby v masových demokraciích a problém (ne)kompetence politické veřejnosti

14.30-14.40 Diskuse

14.40-15.00 Přestávka

15.00-15.20 Roman Joch: Všeobecné volební právo z hlediska svobody –  základní lidské právo, anebo pošetilost?

15.20-15.30 Diskuse

15.30-15.50 Jan Kubáček: Proměny hlasování jako odpověď na krizi důvěry

15.50-16.00 Diskuse

Přihlášky na seminář s Vaším jménem a kontaktem zasílejte na info@vsci.cz.